Företagsflytt

 

Företagsflytt är alltid lite speciell. Det är viktigaste att din verksamhet INTE för en minut ska avstanna trots allt hela kontoret är på väg mellan två adresser.

Efter besiktningen av bohaget lämnar vi en offert. Eftersom korrigeringen och tillägg ofta tillkommer,brukar vi arbeta efter en kombination av fastpris och löpande räkning.

Pris för företagsflytten baseras på hur mycket som ska flyttas, hur långt transportsträckan är och vilka tjänster ni vill ha hjälp med.

Ni beställer flytten när det passar er best. Vår tips är en helgflytt. Det är inte det billigaste alternativet, men kan vara det mest lönsamma.

 

6

Vi utser en kontaktperson hos oss som följer hela flytten.

Vi är kompetenta när det gäller packning och tunga flytt, så

TRÖTTA INTE UT ER ELLER SKADA ER PERSONAL med tunga lyft och packning.