Privatflytt/BOHAGSFLYTT

 

Det är alltid känsligt när man flyttar. Vi är noga med att ha en dialog med dig så att all information är korrekt och inga onödiga missförstånd uppstår under flytten. Vid större flytt, vi kan göra en kostnadsfri besiktning av ditt hem så kan du få av vår besiktningsman en uppfattning hur lång tid flytten tar samt, pris på flytten.

Priset på flytten baseras på hur mycket som ska flyttas, hur långt transportsträckan är och vilka tjänster ni vill ha hjälp med.

Efter beställningen av flyttuppdraget, skickar vi orderbekräftelse på vår överenskommelse. Om du är nöjd, och tycker att uppgifterna stämmer,då skickar du bekräftelse per mejl.

Vi sköter allt från nedpackning, demontering, till uppackning och möblering efter önskemål. Om du vill packa bohaget själv, då ska du läsa om flyttipsen på vår hemsida.

Om bohaget är packat och uppackat av oss,så täcks skador upp till ett visst belopp av vår ansvarsförsäkring.

Om bohaget är packat av Er, så gäller INTE den försäkringen och ni måste själva stå för eventuella skador.

 

loggo-page